fbpx Skip to main content

Карловият университет в Прага – най-старият университет в Централна Европа

Карловият университет, наричан още Пражкия университет (лат. Carolinum), е институцията, която предлага най-високо качество на висшето образование в Чехия. Основан е през 1348 г. от императора на Свещената германска римска империя Карл IV и носи името на своя основател. Това е най-старият университет в Централна Европа. Сред всички университетски сгради, пръснати из цяла Прага, Каролинум е една от най-старите в света.

2390651518_255350bb12_z.jpg

Първият ректор на университета, избран през 1409 г., е религиозният реформатор от Бохемия – Ян Хус. През XVII век йезуитите променят името на университета и го наричат Университет Карл – Фердинанд на името на Фердинанд II, който дава контрола в техни ръце, но през XVIII век, период на упадък за йезуитите, той става държавна институция. През 1882 г. е разделен на две секции –  чешка и немска. Когато университетът е отворен отново след Втората световна война (1945 г.), немската секция е закрита.

1280px-Prague_Charles_University.JPG

В Карловия университет има факултети по математика и физика, естествени науки, обща медицина, педиатрия, хуманитарни науки, журналистика и педагогика. Към него са присъединени  Астрономическият институт и Учителският  институт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Show Buttons
Hide Buttons