fbpx Skip to main content

Микена – люлка на гръцката цивилизация

Микена е била столицата на легендарното за гръцката история Микенско царство.

056_grecia_micenas

Днес Микена е археологическо селище в Гърция, което се намира на около 90 км. югозападно от Атина и на североизток от Пелопонес. Микенското царство на практика е първата гръцка цивилизация, заместваща критско-минойската. Микенската цивилизация е положила основите на класическата гръцка култура и е определила насоките на нейното развитие.

MicenePortaLeoniMura

Акрополът или „високият град“ е създаден през ХV в пр.Хр. и е с триъгълна форма. На преден план вляво е главният вход, т.нар Лъвска врата, с мощните крепостни стени. Над нея има два лъва, символи на богинята, защитничка на града. Акрополът и  околните стени са изградени в „циклопски стил“. Според легендата, строежите са дело на циклопи поради големите размери на каменните блокове, от които са изградени.

Лъвската врата
Лъвската врата

Най-интересна в Микена си остава предполагаемата гробница на крал Агамемнон. Тя се намира точно до цитаделата – внушителна каменна постройка с височина почти 15 метра.

Гробницата на крал Агамемнон
Гробницата на крал Агамемнон

Микена е открита от археолога Хайнрих Шлиман през 1866 г. При разкопките са намерени огромни количества злато, фрагменти от глинени съдове от времето на неолита и останки от старата бронзова епоха.

gold in the tombs

От средата на бронзовата епоха са датирани първите открити гробове и погребални шахти. Шахтовите гробници са 6 на брой и са построени от добре издялани каменни блокове, подредени в концентрични редове, които се събират в най-високата си точка.

Шахтова гробница
Шахтова гробница

В царските гробници са открити предмети на лукса от ХVІ в.пр.Хр., както съдове за пиене, бижута, оръжия и златни и сребърни маски, с които вероятно са покривали лицата на погребаните.

Маската на Агамемнон
Маската на Агамемнон

Социално-икономическият живот в Микена е бил подчинен на войната. Изобилието и разкошът се дължали на плячкосване по време на война и пиратство. Всичко това води до доминацията на Микена над целия Егейски свят.

Засиленият интерес на посетителите обаче се дължи и на една друга причина – това е мястото, където започва легендарна и епична война в името на една жена – Хубавата Елена.

Микена е включена в списъка на ЮНЕСКО на световното културно-историческо наследство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Show Buttons
Hide Buttons