fbpx Skip to main content

Римският форум – туптящото сърце на Вечния град

Според някои историци думата „форум“ (площад) произхожда от латинската дума ferendo (нараняване), тъй като това е било мястото, където са се водели диспути и са се договаряли сделките. Според други, forum произлиза от fores, в смисъл на оградено място.

111-628

Римският форум е най-старият площад на Древен Рим и се смята, че е бил построен от легендарния основател на Рим – Ромел. Разположен е в долината между трите хълма – Палатин, Капитолий и Есквилин.

Хълмът Палатин
Хълмът Палатин

Първоначално е представлявал заблатено място на дъното на долина, използвана за гробище, по-късно е изсушен, когато е построена Cloaca Maxima. След пресушаването на областта, започва строителството на Форума. Една част от него е била предопределена за магазини, друга – за публични церемонии, религиозни празници, провеждането на избори в канцелариите и магистратурите и за обявяването на присъдите на осъдените. В течение на времето към форума постепенно са присъединявани други значителни паметници, които са се превърнали в средище на градския социален живот.

romaforoaugusto

През II век пр.н.е. тук са се издигали базиликите „Порция“, „Семпрония“ и „Емилия“. През епохата на управлението на император Август, в резултат на постепенното застрояване, Римският форум достига огромни размери и се превръща в център на деловия, религиозния и обществения живот на града.

През периода на упадъка на Римската империя Форумът е бил значително разрушен от нашествието на варварите, в частност на готите – 410 г. и на вандалите – 455 г.

forum_romanum_rom-1

С разпространението на християнството, привържениците на новата вяра започнали да строят на мястото на Форума своите църкви в близост до Свещения път (Via Sacra).

"Via Sacra" (Свещения път)
“Via Sacra” (Свещения път)

В началото на VII век животът във Форума е продължавал само близо до паметниците, преобразувани от християните в църкви. Един век по-късно той е бил изоставен напълно. Част от разрушените сгради са се използвали от жителите за строителството на домове, а по-голяма част от развалините били напълно унищожени.

През Средновековието на това място са пасли овце и поради това са го наричали Кампо Вачино.

Кампо Вачино
Кампо Вачино

Едва в наше време, благодарение на огромния труд на археолозите и реставраторите, става възможно възстановяването на този грандиозен комплекс на древния, републикански и императорски Рим.

111-648

Днес Римският форум е едно от най-привлекателните мяста на Вечния град, където можем да проследим обществения живот на нашите предшественици в течение на хиляди години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Show Buttons
Hide Buttons