Skip to main content

Трамваите – един от символите на Лисабон

Видим ли някъде кадър с трамвай, който се прокрадва по тесни, павирани улици, сигурни сме, че това е Лисабон. И се сещаме за Ерих Мария Ремарк и за Вим Вендерс…

Трамваят е основен транспорт в Лисабон.  Съществува от 1873 г и в момента има пет градски линии.

На 17 ноември 1873 г. се поставя началото с конския трамвай, а на 30 август 1901 г. се пуска първият електрически такъв. В рамките на една година всички трамвайни линии се електрифицират.

До 1959 г. трамвайната мрежа продължава да се разширява все повече и повече и достига апогея на развитието си.  По онова време съществуват общо 27 трамвайни линии, шест от които са кръгови. Трамваите са с определен номер, в зависимост от маршрута си, и се движат в две посоки – по посока на часовниковата стрелка и обратно. Така че всъщност е по-редно да се говори за 24 линии. Лисабонските трамваите се движат по 900-милиметрови релси.

Изграждането на Лисабонското метро и разширяването на автобусната мрежа води до спад на трамвайния трафик.

Петте останали трамвайни линии минават през централната южна част и западния край на града. Макар и встрани от туристическите атракции, тези линии са все още много важни, тъй като има квартали където могат да минават само малки трамваи. Трамвай  № 15 свързва целия западен бряг, върви покрай реката и стига до центъра и  така облекчава автобусния транспорт в районите без метро.

Независимо от докладите на Екол Политекник Федерал дьо Лозан и Феркерсбетрибе Цюрих, според които трамвайната мрежа трябва да се запази и дори да се разшири, спадът продължава. Въпреки това предстои повторно отваряне на една от линиите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Show Buttons
Hide Buttons