Skip to main content

Старото Гето в Прага

Старото еврейско гето в Прага е част от квартала Старе место (Stare mesto) и има важно значение, не само заради големината си, но и заради културния и туристически интерес, който провокира. Кварталът Йозефов е наречен на името на император Йозеф ІІ.

Първите еврейски селища в Прага се появяват през Х век и до ХVІІ век тук се заселват повече от 7000 евреи. През вековете те са жертва на постоянно преследване, грабежи, пожари, което прави живота на еврейската общност изключително труден.

В средата на ХVІІІ век Мария Терезия издава декрет за прогонване на евреите. В края на века, обаче по заповед на император Йозеф ІІ, стените на гетото са сринати и е възстановен не само самият квартал, а и административният му статус. Той е наречен Йозефов в чест на императора.

Евреите не получават граждански права до 1848 г. Периодът на нацистката окупация в Прага (1939-1945 г) е най-мрачният период за еврейската общност, чиито членове са подложени на преследване и депортация. По време на Втората Световна война са убити 90 %  от бохемските и моравските евреи.

Групата от сгради, използвани за религиозни и нерелигиозни цели, които заедно с гробището оформят квартала, сега са превърнати в музей на открито.

Старото еврейско гробище е едно от най-посещаваните места от туристите и предизвиква изключителен интерес. Това се дължи на огромния брой надгробни плочи, които се намират в него – около 20 000! Поради липса на достатъчно място те са поставени плътно една до друга и една над друга по живописен начин, който създава завладяваща атмосфера.

Еврейските епиграфи и релефните изображения по надгробните плочи дават интересна представа за еврейската общност от онова време. Освен полът и социалното положение на починалите, има данни също за занаятът им като например изкуство, търговия или земаният от тях пост, като например това на свещеник. Гробището, което е открито през първата половина ХV век, се използва поне до втората половина на ХVІІІ век.

Една от най-красивите сгради в гетото е Еврейското Кметство. Тя е изградена в ренесансов стил и датира от втората половина на ХVІ век. През втората половина на ХVІІІ век е променена в бароков стил, а в началото на ХХ век е разширена.

 

Впечатление прави необичайният часовник в тимпана под малката часовникова кула. Цифрите му са на иврит и стрелките се движат в посока обратна на часовниковата стрелка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Show Buttons
Hide Buttons