fbpx Skip to main content

Солунската баня “Бей хамам”

“Бей Хамам” е първата турска баня в Солун, която е изградена през 1444 година по поръчка на тогавашния султан Мурад II. И до днес сградата на “Бей Хамам” се намира на централната улица “Егнатия”, като ярка следа от времето на Османската империя. Заедно с останалите древни сгради създава архитектурния облик на този красив и богат на много забележителности град.

Добре известен е фактът, че банята е заемала изключително важно място в живота на османците. Тя им е давала не само възможност за поддържане на хигиена, но преди всичко там са се провеждали важни срещи и разговори, договаряли са се бизнес сделки, подготвяли са се политически ходове. Османците добре знаели, че водата пази тайни и в същото време предразполага хората. В миналото са наричали “Бей Хамам” Райските бани.

“Бей Хамам” е голяма и просторна сграда, с две отделения – мъжко и женско. Мъжката част е по-голяма и по-луксозна. Спазен е редът за студена, хладка и топла стая, а водата се е осигурявала от огромна правоъгълна цистерна.

Студената стая е осмоъгълна, с тежки колони и аркади на прозорците. В югоизточната част на банята е разположена хладната стая, чийто купол е украсен с поредица от рисунки. На изток са разположени топлите стаи, подредени около голяма кръстовидна стая, в центъра на която се намира маса за масажи. Наоколо има още осем малки помещения, оборудвани с мраморни пейки и басейни.

“Бей Хамам” функционира като баня до 1960 година. Осем години по-късно преминава към Археологическата служба за изследвания. Сградата е пострадала при голямото земетресение в Солун през 1978 година. След възстановявантое й, тя се превръща в сцена за различни театрални спектакли, представления и изложби.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Show Buttons
Hide Buttons