Skip to main content

Иран – непознатият наследник на древна Персия

Иран е една от най-непознатите за туристите мюсюлмански държави и същевременно една от най-интересните. Името на древна Персия е променено на Иран като по-обединяващо за арийското население.

Персия произлиза от Персис – древногръцка форма на Парс (или фарс), област, намираща се в югозападната част на страната. Многовековната история на Персия може грубо да се раздели на няколко периода. Първият от тях обхваща най-древната история и консолидирането на персийската империя от цар Кир ІІ Велики с официална религия зороастризъм и последващо нашествие на арабите. Следва ислямизиране на страната и нашествия на селджуки, монголи и тимуриди. Истинското възраждане на Персия става при управлението на Сефевидите.

Древен град Бам
Древен град Бам

Персийската империя е грандиозно политическо формирование, една от най-големите държави познати на световната история, обхващаща земите на Иранското плато, Мала Азия, Египет и Европа. Доминиращ етнос в нея са персите – индоевропейско племе, населявало земите на днешен Иран в периода Х-ІХ в.пр.н.е.

Иран идва от старата форма „Арианам“ – „Земя на арийците“.

Самите персийци отдавна наричат своята страна така, а от 1935 г. официално налагат това име и пред останалия свят.

Днес Иран е една от малкото страни в света, която официално почита арийския си произход. Още древните персийски царе преди Христа се титулуват „Цар на арийците“.

Иран е център на най-древните цивилизации в света.

Ислямската република е втора по големина страна в Близкия Изток и седемнайсета в света с площта си от 1 648 195 кв. км и с население от около 75 милиона души.  Това е една от най-гъсто населените държави в региона и единствената, която има излаз на Каспийско море и Индийския океан.

Иран заема не само стратегическо местоположение между Близкия изток, Централна Азия и Южна Азия, а има и значителни запаси от нефт и природен газ. Столицата, Техеран е най-големият град и най-важният политически, културен и стопански център в страната.

Техеран
Техеран

Преобладаващата част от територията на Иран е заета от иранското плато. Като цяло релефът е планински с десетки скалисти вериги и хребети. Планинските райони са най-гъсто населени.

В планинската верига Алборз, която е къса и тясна и обгражда Каспиското крайбрежие, се намира най-високият връх в Иран – Дамаванд, с височина над  5 600 метра.

Планинска верига Алборз
Планинска верига Алборз

Съществена част от територията е заета от пустини и полупустини.

Независимо от трудните природни и политически условия иранците са добронамерени вежливи и усмихнати хора, наследили многовековна мъдрост и богата култура, която си заслужава да бъде видяна и споделена.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Show Buttons
Hide Buttons